Akredytacje mogą się kojarzyć z pracą dziennikarzy, osób związanych z mediami, a także organizacjami. Jednak akredytacje przyznawane są wielu instytucjom i część z nich dotyczy właśnie laboratoriów. Jest to pewnego rodzaju oznaczenie, które stanowi atestację przez stronę trzecią, której zadaniem jest ocenić zdolność jednostki do wykonania zadań.

Akredytacja – dla kogo i kiedy?

Aby otrzymać akredytację, laboratorium musi spełnić wymogi normy ISO/IEC 17000:2006. Przyznanie takiego oznaczenia przebiega etapami i jest formalnym uznaniem, że dana jednostka spełnia kompetencje jednostki organizacyjnej bądź osoby, która działa w obszarze oceny zgodności. Jest to pewnego rodzaju kredyt zaufania dla jednostki bądź referencji, które to zaufanie potwierdzają. Dlatego też akredytowane laboratorium jest miejscem, które pomyślnie przeszło wnikliwe sprawdzanie usług i badanie stopnia poprawności, dzięki czemu można mieć pewność, że miejsce to spełni powierzone mu zadania. Co ważne, w przypadku laboratoriów istotne jest to, że błędne działania mogą mieć negatywne skutki. Dla przykładu nieprawidłowo skalibrowany alkomat może wskazać błędny stan trzeźwości kierującego, który następnie może spowodować wypadek, lub być niesłusznie skazanym. Dlatego też zaufanie do instytucji takich jak laboratoria jest istotne i na szczęście, akredytacje znacznie ułatwiają wybór usługodawcy, jego rzetelność i pewność w powierzeniu istotnych kwestii.