Zakończenie związku małżeńskiego zawsze generuje wiele emocji. Co generuje jeszcze? Dużo formalności. Dlatego, zanim podejmiemy taką decyzję, warto zapoznać się z podstawową problematyką tego zagadnienia, jakim jest rozwód. Zapraszamy do lektury. 

Kiedy zachodzą przesłanki do rozwodu?

Zanim dojdzie do rozwoju, sąd musi ustalić, czy są jakieś przesłanki, aby rozdzielić dwóch ludzi i unieważnić akt zawarcia związku małżeńskiego. Najczęstszym powodem jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Termin ten oznacza, że zanikła więź duchowa, fizyczna i gospodarcza. Jeśli między współmałżonkami wygasła miłość, ustało pożycie fizyczne, a na dodatek każdy z nich osobno kumuluje już majątek, to można być pewnym, że są to wystarczające przesłanki do orzeczenia rozwodu. 

Proces ten jest niezwykle trudny i wiąże się z wieloma formalnościami, dlatego dobrze jest zatrudnić dobrego prawnika. W tym celu można skorzystać z internetu. Mieszkając w Bydgoszczy, wystarczy wpisać frazy do przeglądarki internetowej „adwokat bydgoszcz rozwód”. Mając u boku doświadczonego prawnika, cały proces rozwodowy będzie łatwiejszy. Przed wydaniem wyroku sąd zawsze sprawdza, czy nie ma żadnych szans, na to, aby małżonkowie powrócili do wspólnego życia. Jeśli nie ma takiej możliwości, to sąd orzeknie rozwód. 

Jak się okazuje, rozwód nie zawsze jest pewny. Czasami się zdarza, że sąd może odmówić, powołując się na art. 56 § 2 i 3 k.r.o. Ściśle chodzi o to, że sąd nie zgodzi się na rozwód, jeśli mogłyby ucierpieć dzieci.