Woda, która przeznaczona jest do picia musi spełniać rygorystyczne normy, jeżeli chodzi o właściwości bakteriologiczne i fizykochemiczne. Jak wygląda badanie fizykochemiczne wody?

Jak wygląda fizykochemiczne badanie wody?

Zachowanie wysokiej jakości wody jest konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia ludzkiego. Monitorować trzeba ujęcia powierzchniowe, jak i głębinowe, każdy fragment sieci dostarczającej wodę do mieszkań. Jeżeli chodzi o małe ujęcia, wodę należy sprawdzać 2 razy w roku. Klienci indywidualni powinni przeprowadzać badanie wody przynajmniej raz w roku. 

Woda, która jest zdatna do picia nie zawiera żadnych mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów. Jest pozbawiona wszelkich substancji zagrażających zdrowiu oraz życiu. Spełnia podstawowe wymagania bakteriologiczne i fizykochemiczne. To, czy jest inaczej jest w stanie wykazać badanie fizykochemiczne wody. W jego ramach substancje zagrażające zdrowiu i życiu są oznaczane. Zwykle wykrywane są ołów, kadm, rtęć, chrom, substancje organiczne oraz trihalometany.

Jakie znaczenie ma badanie fizykochemiczne wody?

Klient zlecający wykonanie badania otrzymuje informację, czy woda jest przydatna do spożycia. Dostaje informacje o poziomie zagrożenia i występowania poszczególnych substancji niebezpiecznych. W trakcie badania analizie poddawane są przede wszystkim barwa i mętność wody, pH, przewodność, jon amonowy, występowanie metali ciężkich oraz ubocznych produktów dezynfekcji. 

Badania wykonywane są oczywiście w specjalistycznym laboratorium, gdzie poszczególne parametry są bardzo dokładnie weryfikowane. 

Dlaczego warto wykonać badanie fizykochemiczne wody?

Woda w ramach badania poddawana jest szeregowi analiz. Warto je wykonać, aby przekonać się, czy woda jest faktycznie zdatna do spożycia. Badanie wskaże barwę, mętność, zapach, smak, przewodność, pH, stężenie jonu amonowego, azotynów i azotanów, zawartość żelaza i manganu oraz twardość ogólną. Najpoważniejsza jest zmiana zabarwienia wody.