Pomiar geodezyjny to rodzaj pracy wykonywanej przez geodetę, której zadaniem jest zmierzenie wysokości danego punktu względem złożonego punktu odniesienia. Przeprowadza się go przy okazji różnego rodzaju inwestycji budowlanych. Jakie są rodzaje? Na co zwrócić uwagę, przy wyborze wykonawcy zlecenia?

Czym jest pomiar geodezyjny sytuacyjny a czym wysokościowy?

Istnieje kilka typów pomiaru geodezyjnego: sytuacyjny, wysokościowy oraz mieszany. Przeprowadza się je z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń mierniczych takich jak tachimetry. Występują tachimetry tradycyjne lub laserowe.

Co do zasady służą one do identyfikacji i określenia położenia wszelkich mierzonych w terenie punktów na mapie, typu rogi budynków — w układzie współrzędnych prostokątnych płaskich (współrzędne X, Y). Wyróżnić można pomiar geodezyjny sytuacyjny terenowy, fotogrametryczny oraz kartometryczny. Drugi typ to pomiar wysokościowy zwany niwelacją. Służy do przedstawienia form terenu. Wyróżnia się niwelację trygonometryczną, geometryczną, hydrostatyczną, satelitarną oraz barometryczną. Dzięki nim można następnie wykonać szkic terenu.

Jak przeprowadza się pomiar geodezyjny sytuacyjno-wysokościowy?

Ostatni rodzaj przeprowadzanych prac pozwalających na określenie położenia i wysokości działki względem poziomu morza jest pomiar geodezyjny sytuacyjno-wysokościowy. Efektem prac związanych z tym rodzajem obliczeń jest mapa 1:500 przedstawiająca szczegółowe dane dotyczące ukształtowania rzeźby terenu.

Przystępując do wyboru geodety, któremu powierzymy przeprowadzenie pomiaru geodezyjnego, należy zwrócić uwagę na rzetelność firmy, stosowane przez nią techniki pracy, posiadane uprawnienia — potwierdzone w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Pozwala to chronić interesy obu stron, a w szczególności pozwala mieć pewność poprawnego wykonania zleconych prac.