Ogromna ilość inwestorów zawsze oczywiście będzie się starała działać roztropnie i przezornie bez względu na to, w jakiej branży jesteśmy aktywni. Nie ma znaczenia, czy oferujemy usługi, czy też proponujemy jakieś produkty wytwarzane przez nasze przedsiębiorstwo albo posiadamy firmę handlową. Zawsze w większym lub mniejszym zakresie informacje o naszym podmiocie gospodarczym będą udostępniane w przestrzeni internetowej. Są też oczywiście pewne dodatkowe zestawienia takie jak Biała Lista, które także mogą się przydać innym inwestorom.

Co można znaleźć w internecie o podmiotach gospodarczych?

Każdy, kto prowadzi jakąś działalność gospodarczą, będzie musiał oczywiście zawsze najpierw zainteresować się wymogami formalnymi. Trzeba dokonać rejestracji podmiotu i w tym celu idziemy do odpowiedniego urzędu. W takich okolicznościach nadawany jest numer regon no i oczywiście będziemy także posługiwali się numerem identyfikacji podatkowej. To w ten sposób będziemy identyfikowani przez bardzo różne urzędy, czyli na przykład Zakład Ubezpieczeń Społecznych albo urząd skarbowy. Trzeba rzeczywiście zwrócić uwagę na to, że nie każda firma będzie płatnikiem VAT. Takie właśnie wszystkie informacje będą upublicznione w Internecie, bo o tym stanowią przepisy prawa polskiego i unijnego.

Do czego wykorzystywana jest Biała Lista?

Warto też zwrócić uwagę, że będziemy mogli zauważyć pewne nowe przepisy, które mają umożliwić sprawdzenie, kto jest płatnikiem VAT czynnym, a kto nie. Zmiany w prawie zostały wprowadzone we wrześniu 2019 roku i ustawodawca zadecydował, że będzie można skorzystać z bazy danych, która właśnie będzie mogła zidentyfikować VAT. Biała Lista służy właśnie do takiej natychmiastowej identyfikacji. Lista taka zawierać będzie także numer rachunku, na który będą przelewane należności za wystawioną fakturę. Przepisy bardzo wyraźnie mówią, że informacja taka musi być udostępniona w rejestrach państwowych. Są to wszystko kwestie bardzo ułatwiające funkcjonowanie wielu przedsiębiorcom działającym w najróżniejszych branżach.