Odpowiedni dobór zbiorników sprężonego powietrza wpływa na komfortowe użytkowanie kompresorów. Zbiornikiem sprężonego powietrza nazywamy specjalistyczny pojemnik, którego głównym zadaniem jest magazynowanie powietrza pod ciśnieniem, celem zapewnienia ciągłości pracy podłączonych do sprężarki narzędzi i aparatury specjalistycznej – stosownie do danego zapotrzebowania. Jest to stały element układu o zmiennym zapotrzebowaniu na powietrze pod ciśnieniem.

Czym charakteryzują się dobrej klasy zbiorniki sprężonego powietrza?

Zbiorniki sprężonego powietrza dostępne są na rynku w różnych pojemnościach. Dodatkowo można wśród nich wyróżnić dwa rodzaje zbiorników, a mianowicie: zbiornik sprężonego powietrza suchy i mokry. Różnica w typie pojemnika wpływa na miejsce jego montażu. Zbiorniki mogą występować w objętości od 200 do 2000 l, przy czym można przyjąć, że w instalacjach przydomowych, niewielkich serwisach w zupełności wystarczy pojemnik wielkości około 500 l. Istotne jest, aby wybrać zbiorniki certyfikowane np. te w firmie Vectror, gdyż tylko one zapewnią stabilną i bezpieczną pracę podłączonych do instalacji narzędzi. W przypadku zbiorników wyrównawczych ważne jest, aby były one wykonane z wymogami Dyrektywy PED 2014/68/UE oraz warunkami Urzędu Dozoru Technicznego WUDT/UC/2015. Zwykle występują one w wersji pionowej w postaci powlekanych lub ocynkowanych zbiorników ciśnieniowych. Te najlepszych firm na rynku – do celów przemysłowych, potrafią zapewnić bezpieczeństwo użytkowania nawet pod ciśnieniem 50 bar. Te „gorszej jakości” mają za zadanie „wytrzymywać” ciśnienie 11, 12 czy też 16 barów.

www.powietrze.com.pl/produkty/zbiorniki/

Jak podłączyć zbiornik sprężonego powietrza?

Chcąc prawidłowo podłączyć zbiornik sprężonego powietrza, można wybrać jedną z dwóch metod montażu: punktowego lub przepływowego. Jednym ze sprawdzonych i zalecanych rozwiązań jest podłączenie punktowe, gdyż pozwala ono na większą elastyczność układu z zachowaniem parametrów jakości sprężonego powietrza. W przypadku sprężarek tłokowej zbiorniki traktowane są jako magazyny powietrza, na czas przerw pracy kompresora. Gdy zbiornik sprężonego powietrza montowany jest w sprężarkach śrubowych i łopatkowych, uważa się go za bufor, który „ratuje” układ przed utratą dostarczania powietrza w trybie ciągłym.

Jak dobiera się wielkość zbiorników sprężonego powietrza?

W przypadku zastosowania przemysłowego należy dobrać wielkość pojemnika na sprężone powietrze w zależności od wydajności zasilających go sprężarek oraz charakterystyki poboru sprężonego powietrza. Przyjmuje się, że im większe jest zapotrzebowanie, tym większy powinien być zbiornik sprężonego powietrza, celem zbuforowania skoków w jego zużyciu.

Na zapotrzebowanie rzędu 100 m3/h wydajności sprężarki przypada 1 m3 zbiornika. Dzięki tej zasadzie praca całej instalacji będzie zarówno efektywna, jak i ekonomiczna. Zakupując zbiornik, warto doposażyć instalację w manometr, czyli mechaniczny wskaźnik ciśnienia bezpośredniego działania, a także spust kondensatu, który umożliwi spuszczanie ze zbiornika wodę i kondensat.