W polskim prawie można spotkać wiele rodzajów umów, które różnią się między sobą ze względu na przedmiot umowy albo warunki, jakie należy spełnić. Decydując się na leasing na samochód, należy mieć na uwadze, że tutaj także umowa będzie różniła się od innych, jakie do tej pory podpisywał przedsiębiorca. Co więcej, warto mieć na uwadze, że nie ma jednego uniwersalnego rodzaju dokumentu. Z punktu widzenia Klienta (przedsiębiorcy) istnieje kilka rodzajów, które należy rozważyć decydując się na samochód w leasingu.

Samochód w leasing na firmę — rodzaje umów, z których może skorzystać przedsiębiorca

Przedsiębiorca, który chce wziąć samochody w leasingu powinien zdawać sobie sprawę z tego, że może skorzystać z różnych umów leasingowych. Do najczęściej zawieranych należą:

  • leasing operacyjny — czyli najpopularniejsza forma, z którą można się spotkać. Rozwiązanie to charakteryzuje się niższymi kosztami początkowymi. Tutaj pojazd, który stanowi przedmiot umowy zalicza się do składników majątkowych przedsiębiorstwa, które prowadzi leasingobiorca. Głównym celem umowy leasingowej w tym przypadku jest możliwość użytkowania samochodu przez okres trwania umowy i późniejszy jego wykup (po zakończeniu obowiązywania umowy);
  • leasing finansowy — jest to bardziej skomplikowana forma leasingu. W tym przypadku przedmiot umowy (samochód w leasingu) wchodzi w skład majątku firmy i co więcej — to przedsiębiorca jest zobligowany do tego, aby dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Celem tego rodzaju umowy leasingowej jest używanie i późniejszy wykup samochodu na własność;
  • leasing z opcją wykupu — jest to opcja, w której leasingobiorca spłaca cenę zakupu samochodu w ustalonych w umowie ratach, a kiedy ta się skończy, ma możliwość wykupu samochodu za określoną kwotę (jest to zazwyczaj procent wartości pojazdu);
  • najem długoterminowy — inaczej nazywany FSL (full service leasing). Jest to rozwiązanie coraz chętniej stosowane przez przedsiębiorców. Dzięki niemu Klient jest w stanie obniżyć wysokość miesięcznej raty. Celem umowy jest bowiem doprowadzenie do przejęcia na własność samochodu w leasingu przez przedsiębiorcę. Zazwyczaj przewiduje się, że przedsiębiorca będzie mógł wykupić auto, jednak cena jest wysoka (np. jest równa cenie rynkowej pojazdu w momencie w momencie jego wykupu). Najem długoterminowy trwa zazwyczaj od 2 do 4 lat.