Audyt energetyczny to szczegółowe badanie i ocena zużycia energii w budynku lub procesie przemysłowym, które ma na celu zidentyfikowanie źródeł marnotrawstwa energii i wskazanie sposobów na jej oszczędzanie.

Audyt energetyczny jest przeprowadzany przez specjalistów w dziedzinie efektywności energetycznej, którzy wykorzystują różne narzędzia i techniki do zbadania całego procesu wykorzystania energii w budynku lub procesie przemysłowym. Wyjaśniamy, jak przeprowadzany jest audyt energetyczny. Cena zależy od kilku czynników.

Jak przebiega audyt energetyczny?

Podczas audytu energetycznego przeprowadzane są następujące czynności:

  • analiza zużycia energii – w pierwszej kolejności dokonuje się dokładnej analizy zużycia energii w budynku lub procesie przemysłowym, w tym celu specjaliści zbierają dane dotyczące sposobu wykorzystania energii, zużycia paliw i energii elektrycznej oraz kosztów energii;
  • badanie instalacji technicznych – następnie dokonuje się szczegółowej analizy instalacji technicznych, takich jak oświetlenie, ogrzewanie, klimatyzacja, wentylacja, izolacja termiczna, źródła ciepła, itp.
  • weryfikacja stanu technicznego – podczas audytu energetycznego sprawdza się również stan techniczny instalacji oraz ich skuteczność w wykorzystaniu energii;
  • analiza wyników – po zebraniu i przeanalizowaniu danych, specjaliści przygotowują raport zawierający szczegółowe informacje dotyczące zużycia energii w badanym budynku lub procesie przemysłowym, a także wskazówki dotyczące sposobów na poprawę efektywności energetycznej.

Wyniki audytu energetycznego pozwalają na wskazanie źródeł marnotrawstwa energii oraz na zaproponowanie konkretnych działań i rozwiązań, które pozwolą na zmniejszenie kosztów zużycia energii, poprawę wydajności procesów przemysłowych i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Audyt energetyczny cena

Cena audytu energetycznego zależy od wielu czynników, takich jak rozmiar i złożoność badanego budynku lub procesu przemysłowego, poziom szczegółowości badania, lokalizacja oraz doświadczenie i kwalifikacje specjalistów wykonujących audyt. Jeśli chcesz wiedzieć więcej audyt energetyczny cena – tu znajdziesz więcej informacji.

W Polsce audyt energetyczny – cena kształtuje się na poziomie od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Audyt energetyczny domu jednorodzinnego zwykle kosztuje od kilkuset do kilku tysięcy złotych, w zależności od jego wielkości i poziomu szczegółowości badania. Natomiast audyt energetyczny większych obiektów, takich jak hotele, zakłady przemysłowe czy budynki biurowe, może kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.