Język czeski należy do grupy języków zachodniosłowiańskich, ma dość długi rys historyczny. Został opracowany pod koniec X wieku przez Słowian, a pierwszy jego rozkwit rozpoczął w XIV wieku i stał się językiem literackim. Obecnie język czeski jest językiem urzędowym w Czechach. Decydując się na zlecenie tłumaczenia języka czeskiego, czy z slowackiego warto wiedzieć, że należy podjąć współpracę ze sprawdzonym biurem tłumaczeń, gdyż tylko wtedy można mieć pewność, że rzeczywiście prace te będą przeprowadzane na wysokim poziomie. 

Język słowacki a czeski – różnice

Język słowacki i czeski są wzajnie zrozumiałymi językami zachodniosłowiańskimi. Obydwa języki są bardzo do siebie podobne, jednak należą do dwóch różnych grup językowych. To, co przede wszystkim różnicuje je to fakt, że język słowacki jest bardziej złożony i ma bardziej archaiczny system głoskowym, a nie doszło do zmian typowych, które doszły by współczesny czeszczyzźnie. W języku słowackim występuje sporo różnorodnych spółgłosek i samogłosek, które zniknęły w procesie ewolucji języka w języku czeskim. 

Tłumaczenie czeskiego na słowacki

Język czeski i słowacki są w miarę zrozumiały dla Polaków, natomiast dla mieszkańców zarówno Pragi, jak i Bratysławy jest to względna pewność. Obydwie grupy ludności wzajemnie rozumieją swój własny język. Język czeski składa się z 42 znaków natomiast słowacki z 46. Czy trzeba wykonywać tłumaczenia słowackiego na czeski? Przyjmuje się, że raczej trzeba wykonywać tego typu tłumaczenia, ponieważ każdy język ma jednak swoje kontekst kulturowy zarówno czeski, słowacki, dlatego warto znaleźć biuro tłumaczeń czeskiego polecane przez inne instytucje i dokonać odpowiedniego tłumaczenia, ponieważ dzięki temu można przetłumaczyć wszystkie teksty dosłownie i zachowując poprawność gramatyczną.

Szukając tłumaczenia słowackiego na czeski, warto zdecydować się na współpracę z polecane biurem Fatix. Jest to biuro tłumaczeń czeskiego, ale także różnych innych języków. Pracownicy w sposób profesjonalny podchodzą do powierzonych im zadań i wykonują swoją pracę w należytym porządku.