Budownictwo to obszar, w którym jest ogromne zapotrzebowanie na prawdziwych specjalistów, wykwalifikowanych pracowników. Budimex S.A., ze swoim zapleczem technicznym, robotniczym czy międzynarodowych udziałowców, jest odpowiedzią na rynku i bezkonkurencyjnym liderem w branży. Jesteśmy największą spółką, która działa w całej Polsce i poszukujemy pracowników, takich jak kierownik robót (oferty pracy dostępne są na naszej stronie), w każdym województwie.

Kierownik robót — oferty pracy z konkretnymi informacjami

Stawiamy na szczerą komunikację z potencjalnymi pracownikami, więc przedstawiamy jasne wymagania względem kandydatów. Obligatoryjnym jest posiadaniem uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności, pod którą stworzone zostało ogłoszenie o wakacie — a działamy w różnych sektorach budowlanych, więc każdy jest potrzebny! Oprócz tego, w pracy przydatna jest skrupulatność — za pomocą dziennika budowy będziesz prowadził dokumentację techniczną, zamówień, postępów pracy oraz porównywał je z regulacjami prawnymi, normami, harmonogramem czy kontraktem danej inwestycji.

Za dużymi obowiązkami idą również duże benefity. Budimex to najbardziej rozwijająca się firma budowlana, z nowoczesnym zapleczem technicznym oraz najlepiej wykwalifikowaną kadrą. Żeby uzyskać takie zasoby ludzkie — inwestujemy w swoich pracowników. Każdy jest równie traktowany, niezależnie od płci (kierowniczka czy kierownik robót? Oferty pracy są u nas inkluzywne), wyrównujemy poziom niezbędnych kompetencji (np. Menadżerskich) oraz realizujemy autorskie programy rozwojowe i szkoleniowe, które ułatwią zdobywanie kolejnych szczebli kariery. Brak rozwoju jest sprzeczny z wartościami naszej firmy — pniemy się ciągle w górę.

Rekrutujemy na bieżąco…

Bo działamy w całej Polsce (i nie tylko) przy kilkunastu inwestycjach jednocześnie. Kontaktujemy się osobiście, za pośrednictwem telefonu, Skype czy na żywo w biurze, aby lepiej się poznać — Ciebie, Twoje predyspozycje, ale i zaprezentować naszą specyfikę pracy czy kultury organizacyjnej.