Dokumenty prawne to utworzone przez organ państwowy akty, mające na celu uporządkowanie wybranych zagadnień i ich ujednolicenie, wskutek czego powinny one regulować daną kwestię i czynić ją łatwą do przyswojenia dla przeciętnego obywatela. Mają również zabezpieczać interes podmiotu lub osoby, wskutek czego nie będą oni narażeni na straty. Najbardziej rozbudowane dokumenty prawne to ustawy, kodeksy, orzecznictwa czy dzienniki, najprostsze zaś to pisma, umowy, wnioski, pozwy i odwołania.

Regulacje w życiu codziennym

Zdecydowana większość społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy z tego, jak często kwestie prawne regulują podstawowe dziedziny życia. Bez specjalnych obostrzeń nie byłoby handlu i innych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania usług. Do świadomości przeciętnego Kowalskiego, który nie ma specjalnych zatargów z obowiązującym powszechnie prawem, wszelkiego rodzaju jurysdykcje docierają dopiero wtedy, gdy przekracza dozwoloną prędkość na drodze i zostaje ukarany mandatem karnym o stosownej wysokości punktowej i pieniężnej, przewidzianej w Kodeksie drogowym i taryfikatorze mandatów. Po fakcie zapala mu się przysłowiowa czerwona lampka, że lepiej byłoby takie dokumenty znać, lecz jest już za późno na odroczenie kary. Chyba że ma to szczęście i trafi na pobłażliwego stróża prawa. Jednak te dokumenty prawne, nawet przyswojone po szkodzie, na pewno przydadzą się w przyszłości.

Urzędowe sprawy

Każdy obywatel prędzej czy później skieruje swoje kroki do stosownego urzędu, w którym przyjdzie mu załatwiać niecierpiącą zwłoki sprawę. Złoży wniosek. Jego następstwem jest albo pismo, albo postanowienie, albo decyzja administracyjna. Jeśli wnioskodawca nie zgodzi się z nakreślonym przez urzędników zdaniem, wystosuje odwołanie do tego samego lub wyższego rangą organu, gdzie będzie dochodzić swoich racji. Wszystkie wymienione wyżej pisma to też dokumenty prawne. W przypadku rozprawy sądowej będą miały niezwykłą wagę, nierzadko decydującą o końcowym rozstrzygnięciu sporu.

Samochód lub spadek

Notariusz nie tylko zajmuje się doradztwem, ale pomaga i reguluje kwestie związane ze spadkami czy darowiznami. Podpisane przez niego papiery, oczywiście poparte odpowiednimi uprawnieniami, stanowią ważne dokumenty prawne. Podobnie jak umowy, zawierane choćby przy sprzedaży samochodu. Powstała pomiędzy sprzedającym a kupującym transakcja, musi być jawna w świetle prawa i potem przedstawiona w uprawnionych do kontroli instytucjach, gdzie będzie dowodem legalności i przejrzystości.