Wśród pasażerów samolotów zdarzają się osoby, które z uwagi na trwałą lub tymczasową sytuację życiową mogą liczyć na specjalne przywileje. Do takiej grupy należą osoby niepełnosprawne, które mogą spodziewać się specjalnej opieki dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb.

Jak dbać o każdego i zapewnić mu komfort podczas podróży?

Lotnisko w Balicach jest przystosowane do pasażerów niepełnosprawnych i na jego terenie znajdują się specjalnie oznaczone ścieżki, które występują z myślą o osobach, które podczas poruszania się potrzebują konkretnych udogodnień. Inną uprzywilejowaną grupę pasażerów stanowią kobiety w ciąży. Z uwagi na ich wyjątkowy stan należy im się specjalna ochrona. Tak jak i osoby niepełnosprawne mogą liczyć na obsłużenie bez kolejki. Poza tym zwraca się szczególną uwagę na kobiety ciężarne z uwagi na ich bezpieczeństwo podczas podróży. Wielu przewoźników oczekuje od kobiet w zaawansowanej ciąży poświadczenia lekarskiego, które jest zgodą na lot.

Parking Balice Kraków – szybki dostęp dla osób o specjalnych potrzebach

Niekiedy zdarza się sytuacja, iż pasażerem jest osoba nieletnia, która podróżuje bez opieki rodzica. Wówczas rodzic korzysta ze specjalnej asysty oferowanej przez wiele linii lotniczych. Dzięki temu transfer nieletniego jest bezpieczny, ponieważ pozostaje on pod opieką osoby specjalnie do tego celu powołanej. Asysta oferowana osobie nieletniej polega na bezpiecznym doprowadzeniu go na pokład samolotu. Tam dziecko przejmuje personel pokładowy i ma je pod swoim nadzorem, a na docelowym lotnisku dziecko trafia pod opiekę innego pracownika, który przekazuje osobie na niego oczekującej. Osoby o specjalnych potrzebach, jak niepełnosprawni lub kobiety w ciąży, mogą korzystać także z blisko usytuowanego parking. Dzięki lokalizacji jaką oferuje parking Balice Kraków mogą sprawnie i szybko pokonać drogę na lotnisko. Odległość jaka dzieli parking od lotniska to zaledwie sto pięćdziesiąt metrów.