Choć segregacja i sortowanie odpadów znane są nam od wielu lat, nie każdy jednak wie jak umiejętnie podzielić śmieci, które trafiają do kosza. Według obecnie panujących zasad segregacji, śmieci należy dzielić na pięć głównych frakcji tj. odpady z metali i tworzyw sztucznych, odpady papierowe, odpady szklane, odpady biodegradowalne oraz odpady zmieszane. Poszczególne pojemniki na odpady, które możemy zauważyć w każdym polskim mieście, posiadają jeden i ten sam kolor na terenie całego kraju, dzięki czemu powstały w ten sposób jednolity system segregacji jest zrozumiały dla każdego, nawet dla przedszkolaka! Jak jednak wygląda dalsza obróbka odpadów, które każdego dnia wrzucamy do odpowiednich worków i pojemników? 

Sortownia odpadów – nowoczesne technologie przetwarzania 

Sortownie odpadów uważane są za miejsca, które odgrywają kluczową rolę w procesie usuwania odpadów oraz ich przetwarzania. Sortownie odpadów są wyposażone w odpowiednie maszyna do sortowania, które niezwykle ułatwiają pracownikom sortowni wykonywanie swojej ciężkiej pracy. W zależności od wielkości oraz pieniędzy, jakimi może posłużyć się dana sortownia, może być ona wyposażona w nowoczesne linie maszyn odpowiadających za sortowanie, a także przygotowanie odpadów do obróbki. Jednak mimo wciąż rozwijających się technologii, możemy w Polsce spotkać sortownie, w których główną pracę wykonuje jedna maszyna do sortowania, najczęściej przesiewacz. W sortowniach, które mogą pochwalić się nieco lepszym przystosowaniem do pracy, wykorzystywane są nowoczesne technologie przetwarzania odpadów. Mowa tu przede wszystkim o: 

  • Systemach produkcji biogazu, który pozyskiwany jest z odpadów organicznych. 
  • Przetwarzanie odpadów w sposób mechaniczno-biologiczny.
  • Wykorzystanie surowców pochodzących z recyklingu do stworzenia infrastruktury przemysłowej.

Sortownia odpadów – maszyny wykorzystywane do przetwarzania odpadów 

Powiedzieliśmy już, że sortownie bywają różne i w zależności od możliwości danego organu sprawującego władze nad wybraną sortownią, mogą one być wyposażone nieco lepiej i nieco gorzej. Warto jednak wiedzieć, że bez odpowiednich maszyna do sortowania, proces przetwarzania i usuwania odpadów jest bardzo nieopłacalny. Maszyna do sortowania odpadów, najczęściej służy do rozdrabniania ich oraz rozdzielania poszczególnych elementów. Najczęściej w sortowniach wykorzystywane są rozdrabniacze, kruszarki, przesiewacze, ładowarki lub przerzucarki, prasy oraz sortowniki.