Życie niepełnosprawnych często toczy się wokół poszukiwania sposobów na zniwelowanie przeszkód, jakie ustawiła im w życiu ich niepełnosprawność. Dzięki nowoczesnym technologiom coraz bardziej udaje się burzyć bariery, także te w postrzeganiu niepełnosprawności. Dzięki temu są to osoby, które stają się coraz bardziej aktywne i uczestniczące w życiu zawodowym i społecznym. Wpływa to na ich ogólne samopoczucie, możliwość rozwoju w różnych płaszczyznach, samorealizacji i poczucia własnej wartości. Coraz częściej niepełnosprawni przestają być kojarzeni z ludźmi zamkniętymi w domu żyjącymi z renty i zdanymi na łaskę innych. Dzisiejsze możliwości technologiczne ułatwiły im życie i sprawiły, że mogą czuć się niezależne. Sporo osób z dysfunkcją narządu ruchu może podejmować pracę zdalną, która daje szerokie spektrum działania. Niepełnosprawni mogą także się kształcić i dokształcać w swoim miejscu zamieszkania. W zależności od rodzaju niepełnosprawności dostosowane są różnorodne urządzenia i innowacje wspierające osoby niepełnosprawne w ich dysfunkcjach. Pozwala im to na lepsze korzystanie z życia w jego różnych wymiarach.

Być dla drugiego człowieka. Telefon stacjonarny dla niewidomych

Ważnym elementem współczesnego życia jest komunikacja. Dla osób mającym trudności z narządem wzroku telefony stacjonarne dla niewidomych są urządzeniem, które zaspokaja wiele ich potrzeb. Jest ono dostosowane do problemów ze wzrokiem, dlatego wyposażone jest w sygnały dźwiękowe i głosowe. Dzięki dużemu wyświetlaczowi i wyraźnym, czytelnym numerom, mogą się tego typu telefonem posługiwać osoby niedowidzące. Działanie tego telefonu oparte jest o sygnalizację dźwiękową, która umożliwia identyfikowanie dzwoniącego numeru, jak i wybranie odpowiedniej sekwencji cyfr, w razie potrzeby wykonania połączenia. Duże przyciski usprawniają korzystanie z urządzenia i zapewniają odpowiedni komfort podczas użytkowania. Tego typu telefon może być także wykorzystywany przez osoby starsze, u których funkcja wzorku i słuchu traci na swojej wydajności.